1691232959_en-idei-club-p-room-window-glass-design-dizain-vkontakte-39

مزایای استفاده از پنجره های بزرگ

نور طبیعی موجود در یک فضا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تاثیر مستقیم بر روی ساکنین و عملکرد و روحیه آنان می گذارد.وجود پنجره های بلند در فضا نشیمن چشم انداز مناسبی ایجاد میکند چرا که فضا بسیار زیبا تر و روشن تر نمایان میشود. از این رو استفاده از پنجره های بلند در ساختمان های ویلا طرفداران بسیاری دارد.