different-types-of-glass-for-windows-and-doors_730xx410_597

معرفی شیشه های سکوریت

شیشه سکوریت یا همان شیشه نشکن یکی از انواع شیشه می باشد که کاربرد های بسیار زیادی داشته و معمولا برای درب بالکن ها مورد استفاده قرار میگیرد.شیشه سکوریت طی یک فرآیند حرارتی شدید و سرمایش شدید ساخته مس‌شود کخ بسیار سخت‌تر از شیشه های معمولی می‌باشند. این شیشه‌ها که مصارف ساختمانی دارند و بر روی انواع شیشه‌ها این فرآیند انجام می‌شود، مانند شیشه های رنگی، چاپ شده، رفلکتیو و لعاب خورده. شیشه های سکوریت از دسته شیشه‌های ایمن در صنعت شناخته می‌شوند.