11

اسکای لایت چیست؟

اسکای لایت ها یا سقف های شیشه ای را میتوان جزو مدرن ترین نماها در ساختمان ها به حساب آورد که امروزه در بسیاری از پروژه های لوکس از این نوع نما استفاده می شود. برخی از اسکای لایت ها در خارج از نمای ساختمان قابل مشاهده هستند.