پنجره های کشویی

پنجره ها انواع مختلفی دارند.ساده ترین نوع پنجره را میتوان لولایی دانستکه به یک سمت باز می شود.یک از انواع پنجره که جدیدتر از لولایی هست پنجره کشویی است. پنجره‌های کشویی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تهویه عالی از کف تا سقف را امکان‌پذیر می‌کنند،

MSORA hisa lesce

پنجره های دوجداره کشویی

پنجره‌ها انواع مختلفی دارند.یکی از انواع پنجره که جدیدتر از نوع لولایی هم هست پنجره کشویی است. بازشوی این پنجره‌ها به صورت ریل است و دو لنگه پنجره به شکل موازی بر روی ریل قرار می‌گیرند و به سمت چپ یا راست یا هر دو حرکت می‌کنند. در واقع پنجره کشویی می‌تواند یک لنگه یا دو لنگه باشد، یعنی یا یکی از اجزاء‌ آن متحرک و یکی از اجزاء ثابت باشند و یا هر دو جزء پنجره متحرک باشند.