Close-up,Of,A,Businessman,Using,Calculator,Holding,Outline,Of,House

چگونگی کاهش مصرف انرژی ساختمان ها

ساختمانها یکی از بزرگترین منابع اتلاف انرژی محسوب می شوند که در صورت تداوم مصرف بیش از حد انرژی علاوه بر دامن زدن به مسئله بحران انرژی در جهان، سبب تشدید آلودگی محیط زیست نیز می گردند.اولین و مهم‌ ترین پارامتر در بهینه ‌سازی مصرف انرژی در ساختمان هزینه هنگفتی است که سالیانه در هر کشوری برای تولید انرژی و یا واردات آن پرداخت می ‌شود.